Forsiden  ·   Tegnsprogstolkning ·  Tolkeopgaver  ·  Bestilling  ·  Priser  ·  Tolke
 
FERIELUKKET

Tolketeamet holder ferielukket fra og med lørdag den 15. juli til og med søndag den 30. juli.
I den periode vil vi ikke have mulighed for at skaffe tolke.

Bestillinger til perioden efter den 31. juli modtages på mail og sms.

I skal dog regne med lidt længere ekspeditionstid end normalt.

Rigtig god sommer!

Tolketeamet

Tolketeamet drives i fællesskab af erfarne tolke, der har det fælles mål at levere tegnsprogstolkning af høj kvalitet til døve, døvblevne, hørehæmmede og døvblindblevne.
Vi tolker i både Danmark og udlandet.
Vi bestræber os på at yde en hurtig og fleksibel service ved hver enkelt bestilling og gør os umage for at skaffe tolk til enhver lejlighed –også med kort varsel.

Alle tolke i Tolketeamet er eksaminerede tegnsprogstolke, ligesom de freelance tolke vi samarbejder med.

Etik, tavshedspligt og anstændighed vægtes højt i Tolketeamet, i forhold til vore kunder, samarbejdspartnere og hinanden. Vi tager løbende etiske spørgsmål op til debat for på denne måde at bevare det gode fokus.

Tolketeamets tolke er medlemmer af
Foreningen af Tegnsprogstolke (FTT).

Tolketeamet  ·  Vester Søgade 74, 6.sal  ·  1601 København V  ·  Tlf.: 2947 7666  ·  E-mail