Forsiden  ·   Tegnsprogstolkning ·  Tolkeopgaver  ·  Bestilling  ·  Priser  ·  Tolke
 
Tolkestuderende i observationspraktik

I uge 2 og 3 har vi i Tolketeamet to tegnsprogstolkestuderende i observationspraktik.

I uge 2 er Emilie "med på en kigger" og i uge 3 er det Cecilies tur.

Det er første gang, de for alvor skal se tegnsprogstolkes daglige arbejde.

Vi glæder os til at byde dem velkommen og håber, I vil tage godt imod dem ude i marken.


Tolketeamet

Tolketeamet drives i fællesskab af erfarne tolke, der har det fælles mål at levere tegnsprogstolkning af høj kvalitet til døve, døvblevne, hørehæmmede og døvblindblevne.
Vi tolker i både Danmark og udlandet.
Vi bestræber os på at yde en hurtig og fleksibel service ved hver enkelt bestilling og gør os umage for at skaffe tolk til enhver lejlighed –også med kort varsel.

Alle tolke i Tolketeamet er eksaminerede tegnsprogstolke, ligesom de freelance tolke vi samarbejder med.

Etik, tavshedspligt og anstændighed vægtes højt i Tolketeamet, i forhold til vore kunder, samarbejdspartnere og hinanden. Vi tager løbende etiske spørgsmål op til debat for på denne måde at bevare det gode fokus.

Tolketeamets tolke er medlemmer af
Foreningen af Tegnsprogstolke (FTT).

Tolketeamet  ·  Vester Søgade 74, 6.sal  ·  1601 København V  ·  Tlf.: 2947 7666  ·  E-mail