Forsiden  ·   Tegnsprogstolkning ·  Tolkeopgaver  ·  Bestilling  ·  Priser  ·  Tolke
 
STUDERENDE

Tolketeamets tolke er fra 14. august og 10 uger frem vejledere for en tolkestuderende i praktik.
Signe afslutter den 3,5 årige tegnsprogstolkeuddannelse i februar 2018, men skal inden da i den afsluttende eksamenspraktik.

Hun skal tolke så mange opgaver som muligt, men vil altid have en erfaren vejleder ved sin side.

Mange af jer vil komme til at møde Signe ude i marken.

Tag rigtig godt imod hende!

Tolketeamet

Tolketeamet drives i fællesskab af erfarne tolke, der har det fælles mål at levere tegnsprogstolkning af høj kvalitet til døve, døvblevne, hørehæmmede og døvblindblevne.
Vi tolker i både Danmark og udlandet.
Vi bestræber os på at yde en hurtig og fleksibel service ved hver enkelt bestilling og gør os umage for at skaffe tolk til enhver lejlighed –også med kort varsel.

Alle tolke i Tolketeamet er eksaminerede tegnsprogstolke, ligesom de freelance tolke vi samarbejder med.

Etik, tavshedspligt og anstændighed vægtes højt i Tolketeamet, i forhold til vore kunder, samarbejdspartnere og hinanden. Vi tager løbende etiske spørgsmål op til debat for på denne måde at bevare det gode fokus.

Tolketeamets tolke er medlemmer af
Foreningen af Tegnsprogstolke (FTT).

Tolketeamet  ·  Vester Søgade 74, 6.sal  ·  1601 København V  ·  Tlf.: 2947 7666  ·  E-mail