Forsiden  ·   Tegnsprogstolkning ·  Tolkeopgaver  ·  Bestilling  ·  Priser  ·  Tolke
 
Samarbejde med Tegnsprogstolkeuddannelsen

Tolketeamet har siden vores start i 2007 samarbejdet med Tolkeuddannelsen på UCC.
Gennem årene har vi været vejledere for omkring 25 studerende, der har været i enten observations, øve- eller eksamenspraktik i Tolketeamet.

Vi er glade for at kunne tilbyde muligheden for en god praktik til de studerende, i en tid hvor der jævnligt er mangel på praktikpladser.

Samtidig vil vi gerne takke de mange tolkebrugere, der gennem årene har taget godt imod de studerende, så de har fået en positiv oplevelse.

Tolketeamet

Tolketeamet drives i fællesskab af erfarne tolke, der har det fælles mål at levere tegnsprogstolkning af høj kvalitet til døve, døvblevne, hørehæmmede og døvblindblevne.
Vi tolker i både Danmark og udlandet.
Vi bestræber os på at yde en hurtig og fleksibel service ved hver enkelt bestilling og gør os umage for at skaffe tolk til enhver lejlighed –også med kort varsel.

Alle tolke i Tolketeamet er eksaminerede tegnsprogstolke, ligesom de freelance tolke vi samarbejder med.

Etik, tavshedspligt og anstændighed vægtes højt i Tolketeamet, i forhold til vore kunder, samarbejdspartnere og hinanden. Vi tager løbende etiske spørgsmål op til debat for på denne måde at bevare det gode fokus.

Tolketeamets tolke er medlemmer af
Foreningen af Tegnsprogstolke (FTT).

Tolketeamet  ·  Vester Søgade 74, 6.sal  ·  1601 København V  ·  Tlf.: 2947 7666  ·  E-mail